Talas Express Haber

Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar

Kişisel Bilgiler ve Gizlilik Kuralı
Web sayfamızı ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgiler vermenizi istemeyeceğiz. Ancak siz kendiniz isterseniz özel bilgilerinizi verebilir,sitemize üye olabilirsiniz.
Otomatik Olarak Alınan ve Toplanan Bilgi
Sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman, sitede dolaşma, sayfaları okuma ve bilgi indirme dışında hiçbir şey yapamazsanız, ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri otomatik olarak alacak ve toplayacağız. Bu bilgi sizin kimliğinizi göstermez. Site ziyaretinizle ilgili olarak sadece aşağıdaki bilgileri otomatik olarak alabiliriz:

1. Internet alan adları (özel bir internet adresi kullanıyorsanız, örneğin, “…şirketi.com” gibi veya bir üniversitenin internet sitesinden bağlanıyorsanız “…okulunuz.edu” gibi) ve İnternete eriştiğiniz IP adresiniz (IP adresi İnternete bağlandığınızda size ait bilgisayara otomatik olarak verilen numaradır);
2. Sitemize girmek için kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi;
3. Sitemize girdiğiniz tarih ve saat;
4. Ziyaret ettiğiniz sayfalar;
5. Eğer İnternet sitemize başka bir sitedeki bağlantıyı kullanarak ulaştıysanız, o web sitesinin adresi.

Eğer Bize Kişisel Bilgilerinizi Gönderirseniz

Bize elektronik posta yollayarak veya İnternet sitemiz aracılığıyla bir form doldurarak kendiniz hakkındaki özel bilgileri vermeyi tercih ederseniz, bu bilgileri mesajınıza cevap vermek ve istediğiniz bilgileri sağlamamıza yardımcı olması için kullanırız. Kişiye özel bilgileri başka amaçlarla toplamayız. Ayrıca, bize gönderdiğiniz bilgilerle kişisel profil çıkarmadığımız gibi bu bilgileri başka özel kuruluşlarla da paylaşmayız. Ticari pazarlama amaçlı da bilgi toplamamız mümkün değildir.
Elektronik posta mesajınızı, başka bir devlet dairesiyle ilgiliyse veya yasal olarak bildirmemiz gerekiyorsa, o kurumlarla paylaşırız. Buna ek olarak, Hukuk sisteminin mecbur bırakması durumunda elektronik posta dahil bütün belgeleri ilgili kurumlara sağlarız.

İzleme ve Kişisel İhtiyaca Göre Özelleştirme Amacıyla Bilgi Toplanması (Cookies)

Bir İnternet sitesinin ziyaretiniz hakkında bazı bilgileri hatırlamak amacıyla bilgisayarınıza aktardığı küçük dosyalara ‘cookie’, ‘çerez’ veya ‘tanımlama dosyası’ denir. Bilgisayarınız, ‘cookie’nin içerdiği bilgileri sadece o dosyayı aktaran İnternet sitesiyle paylaşır, başka hiçbir internet sitesi bu bilgileri talep edemez. ‘Cookie’lerin iki çeşidi vardır: Geçici ve Kalıcı. Geçici ‘cookie’ler İnternet tarayıcınız açık kaldığı sürece kullanılır. Tarayıcınızı kapattığınızda ‘geçici cookie’ler kaybolur. Kalıcı ‘cookie’ler ise bilgisayarınızda daha uzun süreyle bilgileri muhafaza eder.
Talas Express, İnternet sitesini daha kolay bir şekilde kullanabilmeniz ve siteye geldiğiniz zaman sizin tercih ettiğiniz seçenekleri görebilmeniz için ‘geçici cookie’ler kullanabilir. Talas Express’in bazı internet siteleri, tercihlerinizi kaydedebilmeniz için ‘kalıcı cookie’ler de kullanabilir. ‘Kalıcı cookie’ kullanan İnternet sitelerimiz bunu açıkça belirtir.
‘Kalıcı cookie’ler veya herhangi bir şekilde edinilen özel bilgileriniz, bu bilgiye erişme hakkı olmayan başkalarıyla kesinlikle paylaşılmayacaktır. Eğer bilgisayarınıza geçici veya kalıcı cookie’lerin aktarılmasını istemiyorsanız bu işlevi internet tarayıcınızda kapatabilirsiniz. Ancak bu Talas Express’in bazı internet sitelerinin işlerliğini etkileyebilir.

Sorumluluğun Reddi

Görevimizi yapabilmemize yardımcı olacak veya haberlerimizi görsel olarak zenginleştirecek dış sitelere link verebiliriz. Dış servislere link vermemiz, Talas Express’in bu sitelerde belirtilen fikir veya görüşleri desteklediği, ya da yapılan yorumlara katıldığı anlamına gelmediği gibi, bu linklerin verdikleri bilgilerin doğruluğu de garanti edilmez. Ticari sitelere verilen linkler hiçbir şekilde bu sitenin ürün veya hizmetlerinin desteklenmesi anlamına gelmez. Profesyonel bir şekilde yönetilen dış hizmet kurumlarına linkler verilebilir. (Bu, tam olarak çalışan, çoğunlukla ulaşılabilir olan, doğru olmayan bilgi içermeyen veya ahlaka aykırı grafikler içermeyen, vs… siteler anlamına gelir.) Bu sitede siyasi gündemi olan veya para toplama çabalarına destek veren sitelere link verilmez.

Düzeltme

TALAS EXPRESS.com yapılan hataları şu şekilde değerlendirir: Eğer basit bir yazım hatası yapılmışsa ve bu hata haberin içeriğini ve gerçeklerini etkilemiyorsa, bunu basit bir düzeltme olarak algılıyoruz ve hatayı gündeme getirmeyerek düzeltme yapıyoruz. Eğer maddi bir hata yapılmışsa veya gerçekler konusunda bir hata yapılmışsa, söz konusu hatayı düzeltiyoruz ve düzeltmenin yanına bir yıldız koyarak (*) sayfanın aşağısında düzeltmenin ne olduğunu ve ne zaman yapıldığını not ediyoruz. Eğer bir ‘son dakika’ haberinde elimize ulaşan bilgiler yenileniyorsa, güncellemeyi haber metninin içinde yapıyoruz. Haberin son dakika oluşu ve zamanlama konusundaki sınırlamalar nedeniyle her yapılan düzeltmeyi belirtmeyebiliriz. Öyle bir durumda haberin gelişmekte olduğu konusunda anlayış bekliyoruz.

Yorum Yapmanın Kuralları

Bütün yorumlar siteye konmadan önce gözden geçirilecektir. TALAS EXPRESS 24 saat veya daha kısa sure içinde yorumların gözden geçirilmesi ve sitede yayınlanması için elinden gelen çabayı gösterecektir. TALAS EXPRESS düşünceli tartışmaları teşvik eder ve ideolojik ya da farklı siyasi görüşler yüzünden yorumlara sansür uygulamaz. TALAS EXPRESS yapılan yorumları değiştirmez – ya yayınlar, ya da yayınlamaz.
Bütün yorumların aşağıdaki kurallara uyması gerekir:

1. Yorum konuyla ilgili olmalıdır.
2. Ahlak ve terbiye kurallarına aykırı, küfür, nefret dolu dil kullanımı ve yazıyla BAĞIRMA kabul edilemez.
3. Kişisel saldırı kabul edilmez. Kışkırtıcı veya şiddete çağıran dil kullanılamaz.
4. Lütfen sadece basit metin kullanın. HTML veya başka bir kod kullanmayın.

Anketler

Kullanıcılar, Talas Express Haber(talasexpress.com)’un düzenlediği Anketleri izlemek ve/veya kullanmakla, aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü maksat ve kullanım için kabul etmiş sayılacaktır.

talasexpress.com ve düzenlediği Anketler, genel anlamda bilgi verme amacına yönelik olarak hazırlanmış olup; esasen bir hususta verilmiş tavsiye, görüş ve/veya yönlendirme niteliğine haiz değildir.

talasexpress.com, yayımladığı bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılmış işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar/ziyandan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

talasexpress.com’da yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

talasexpress.com içerisinde yer alan Anket güvenirliği %100 olmamakla birlikte, mükerrer oy kullanımı gerçek sonucu etkilemeyecek şekilde teknolojiler(bknz.Kişisel Bilgiler ve Gizlilik Kuralı) kullanılarak düzenlenmekle birlikte Anketler bilimsel olmayıp,katılımcıların görüşlerini yansıtmaktadır.

"Haber Ekle" me Koşulları

HABER EKLEME SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan www.talasexpress.com (Bundan sonra “Talas Express Haber” olarak anılacaktır), ile diğer taraftan video,fotoğraf,metin vs. yükleyen gerçek kişi (Bundan sonra “Yükleyici” olarak anılacaktır) arasında, Talas Express Haber'in dilediği mecrada, dilediği nam altında ve dilediği şekilde yapacağı veya yayınlayacağı haberde (Bundan sonra “Haber” olarak anılacaktır) kullanılmak üzere Yükleyici tarafından yüklenecek video,fotoğraf,metin vs. ilişkin olarak, işbu Kullanım Koşulları ve Haber Ekleme Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) kapsamında aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır;

1. Yükleyici, Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı gerçek kişi olduğunu ve bu meyanda kendi veya üçüncü bir şahıs adına işlem yapmaya ehil bulunduğunu beyan ve kabul eder.

2. Yükleyici, yüklemiş olduğu video,fotoğraf,metin vs. işleme, film veya haber haline getirilmek suretiyle TV, video, DVD, radyo, sinema, internet, web, mobil cihazları, isteğe bağlı yayınlar (Audio On Demand, Video On Demand) IP TV ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gelecekte kullanılabilecek tüm yayın ve iletim sistemleri ve platformlarındaki yayınlar için ve sair ses ve görüntü yayan vasıtalarla yayma ve yayın, çoğaltma, dolaylı ve doğrudan temsil olmak üzere mali haklarını; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde, süresiz olmak üzere ve herhangi bir yer sınırlamasına tabi olmaksızın gayrı kabili rücu olarak Talas Express Haber'e temlik ve devretmiş olup, anılan haklar, Talas Express Haber tarafından temellük olunmuşlardır.

3. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Mali Hakları devralan Talas Express Haber, Mali Hak sahipliği sebebiyle yapımı; Mobil Medya Hakları, Katma Değerli Servis, IP TV, Web, Internet, İsteğe Bağlı Yayın, sesli ve/veya görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, umuma iletim hakları, yayma, temsil ve piyasaya arz etme haklarını aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda kullanabilme; yapım ve yayınlarda çeşitli dillerde kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işletebilme, dijital iletim ve mecralarında kullanabilme, gerektiğinde değişiklikler yapma, konser ve temsiller düzenleyerek sayısız ve sınırsız süreyle değerlendirebilme hakkına sahiptir. Talas Express Haber, bu eserlere ilişkin ticari ürün ve isimlerde isim ve görüntü kullanma ve kiralama ile dilediği üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devir ve temlik yetkisine de haizdir.

4. Yükleyici, eserin, Talas Express Haber tarafından çoklu ortamda basılması, çoğaltılması ve pazarlanması halinde bir bedel talep edemez. Yüklenici, bu konularda, gerek kendisine ait ve gerekse hak sahiplerinden devraldığı mali hakları, bu Sözleşme ile tam ve alt ruhsatla Talas Express Haber'e devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

5. Yükleyici'ye eser karşılığında herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Aslolan ücret ödenmemesi olup, Talas Express Haber isterse, dilediği şekil ve koşullarda eserler arasında derecelendirme yapabilir veya yaptırabilir ve dereceye giren eser sahiplerine dilediği şekil ve koşullarda ayni veya nakdi ödül verebilir.

6. Yükleyici, eserin, Talas Express Haber'e sunuldugu şekli ile önceden umuma arz edilmemiş olduğunu, Talas Express Haber tarafından yayınlanmasından önce ve sonra herhangi bir yayın aracı ile yayınlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

7. Yükleyici, kendisi tarafından sağlanan eser veya eserlerin kendi orijinal eseri olduğunu veya başkasının eseri ise Sözleşme amaçları için eserin kullanılabilmesi hususunda gerekli bütün ruhsat ve müsaadeye sahip olduğunu ve Sözleşme konusu eseri, Talas Express Haber'in izni olmadan hiçbir suretle kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8. Yükleyici, işbu Sözleşme kapsamındaki iş ve işlemlerin uygulanmasında Talas Express Haber'in karşılaşabileceği fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlallerine ilişkin iddia ve davalarında, Talas Express Haber'i savunmayı, bu tür davalar sebebiyle Talas Express Haber'in ödemek durumunda olduğu dava masrafları dahil tüm masrafları Talas Express Haber'e, bildirimden itibaren peşinen ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

9. Yüklenen ve çeşitli platformlarda yayınlanan eser nedeniyle 3. kişi ve kuruluşların uğrayabileceği maddi ve manevi zararlara bağlı her çeşit hukuki ve cezai sorumluluk Yükleyici'ye aittir. Yükleyici, böyle bir sebepten dolayı Talas Express Haber aleyhine sorumluluk doğması halinde, kendisine ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında ödenen ayni veya nakdi bedel varsa bu bedelleri iadenin yanında, ödenen bedel toplamı kadar cezai şart olarak Talas Express Haber'e geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10. Yüklenen materyallerin yayın mecrası, yayın günü ve saati münhasıran Talas Express Haber tarafından tayin ve tespit edilir. Talas Express Haber, gerek görmesi halinde uygun bulunan eserin tamamını veya bir bölümünü yayınlamayabilir. Bu durumda Yükleyici, Talas Express Haber'dan masraf, tazminat veya başka bir ad altında talepte bulunamaz.

11. Bu Sözleşme, ayrıca, yukarıdaki maddelerde yazılı bulunan ve Yükleyici tarafından Talas Express Haber'e devredilmiş olan mali hakların Talas Express Haber tarafından üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi ve bu suretle kullanılabilmesi amacına yönelik olarak “izin belgesi” yerine de kaim olmak üzere düzenlenmiştir. Yükleyici, bu Sözleşme ile eser/eserlerin her türlü meslek birliğinden elde edilecek telif bedeli ve yukarıda yazılı mali haklarını Talas Express Haber'e devretmiş ve bunların Talas Express Haber tarafından ahz-u kabzına yetki vermiştir.

12. Yükleyici, bu Sözleşme ile devredilmiş bulunan yukarıda yazılı mali haklara ait yetkileri kullanmada Talas Express Haber'in bizzat yetkili olduğunu, bu Sözleşme'nin yurt içinde ve yurt dışında devlet daireleri, resmi ve/veya gayrı resmi tüm kurum, kuruluş ve makamlar nezdinde hangi adla anılırsa anılsın “muvafakatname”, “izin belgesi” ve “yetki belgesi” yerine geçtiğini, Talas Express Haber'in tüm bu konularda münhasır ve tam yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. Yükleyici, herşeye rağmen, kendisinden talep edilebilecek olan izin, belge ve resmi evrağın hazırlanması ve imzası için gereken yer ve zamanlarda hazır bulunacağını ve ilgili evrakı Talas Express Haber'e temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Talas Express Haber, mevcut veya muhtemel bir yargılamada, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak amacıyla, eğer gerekli görürse, böyle açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa veya kendi haklarını korumak için, Yükleyici'nin bazı kişisel bilgilerini paylaşmayı uygun görüp gerçekleştirebilir.

14. Bu Sözleşme, zaman içinde Talas Express Haber tarafından güncellenebilir. Yükleyici, siteye her giriş yaptığında, güncellenmiş Sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

Tekzip

İlçemizde Kamu yararına yayın yaptığımız haber sitemiz içeriğinde herhangi bir kişi yada kurum haklarının ihlal edilmemesi için azami gayreti gösteriyoruz.

Herhangi bir şekilde haklarının ihlal edildiğini düşenen kişi yada kurum olur ise aşağıda belirtilen yasal yollardan haklarını arayabilirler.

Kanun ‘cevap ve düzeltme’ hakkını, ‘içeriğin yayından çıkarılması’ ve ‘cevap hakkı’ olarak düzenlemiştir. Kanunun gerekçesine göre; İnternet yayınındaki ‘içerik’ nedeniyle hakları ihlale uğrayanlar için iki aşamalı bir başvuru yöntemi öngörülmüştür. Birinci aşamada, önce hukuka aykırı ‘içeriğin yayından çıkarılması’ ve ‘yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırlanan cevabi yazının bir hafta süreyle İnternet ortamında yayınlanması’ için içerik sağlayıcıya(TEH) veya yer sağlayıcıya öncelikle başvuru usulüdür.

İkinci aşama ise; yargıya başvuru yöntemidir. Eğer birinci aşamada yapılan başvuru üzerine, içerik yayından çıkarılmaz ve tekzip metni yayınlanmazsa; cevap hakkı isteyen başvurucunun tekzip talebi reddedilmiş sayılacaktır. Başvurunun sonuçsuz kalması nedeniyle yargı yoluyla ‘içeriğin yayından çıkarılması’ ve tekzibin ‘yayınlanması’ hakimden talep edilecektir.

Kanundaki düzenlemeye göre; cevap hakkını kullanmak isteyen kişi içerik sağlayıcıya, eğer ona ulaşamazsa yer sağlayıcıya başvuracaktır. Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasına göre ‘İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle İnternet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.’

Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi 15 gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle İnternet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre 7 gün içinde itiraz yoluna gidilebilir.

Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır. Sulh ceza hâkiminin kararını Kanunun bu maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.

 

Telif Hakları

1. TALAS EXPRESS.com tarafından yapılan tüm yayınları kullanabilirsiniz. Talas Express Haber’in herhangi bir sayfasına bağlantı yapabilirsiniz. İzin istemeniz gerekmiyor. Talas Express sayfalarına link vermek istiyorsanız haber@TalasExpress.com adresine yazabilirsiniz. TALAS EXPRESS yayınlarını kullanıyorsanız kaynak göstermek için Talas Express.com, (Talas Express) veya TALAS EXPRESS isimlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca hiçbir Talas Express yayınını kısaltmamanızı veya değiştirmemenizi rica ediyoruz.
2. Talas Express tarafından yayınlanan tüm metin, ses ve video dosyaları kamu malıdır. Ancak bazı görüntüler ve grafiklerin telif hakları saklı tutulur. Ayrıntılar aşağıda.
3. Yerli ve Yabancı Haber Ajansları: Talas Express’in Bazı (İHA-ANKA-AA-FHA-İRNA-VOA-RİANOVOSTİ-EFE-AFP-AP-PRESSTV-DW)Uluslararası Haber Ajanslarının fotoğraflarını ve grafiklerini kullanmak için izin sahibidir. Bütün bu ürünlerin telif hakları saklıdır ve Uluslararası Haber Ajansları bu ürünlerin imtiyaz sahibidir. Bu ürünler Uluslararası Haber Ajansları’nın yazılı izni olmadan kopyalanamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz. Uluslararası Haber Ajansları metinleri, fotoğrafları, grafikleri, ses ve/veya video görüntüleri yayınlanamaz, yayın için yeniden yazılamaz ve doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde dağıtılamaz. Ticari olmayan, kişisel kullanım hariç Bu ürünler hiçbir bilgisayarda saklanamaz.(TEH) Bu tür girişimlerden doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

“Talas Express Haber” ve “TalasExpress.com” izin alınmadan ticari amaçlarla kullanılması yasak olan ticari markalardır. Ancak, Talas Express.com logosunu kendi internet sitenizde TalasExpress.com sitesine link vermek amacıyla kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz.