Talas Express Haber

Yerel Kalkınmada Başkan-Meclis-Hemşehri Modeli

Okunma: 3522 - Yazar: Dr.İhsan Bürüngüz - Mail: ihsanburunguz@gmail.com - Dr.İhsan Bürüngüz Diğer Yazıları

Geride bıraktığımız yerel seçimlerle birlikte belediye statüsündeki yerleşim birimlerimiz yeni bir dönemin daha başlangıç evresinde.Şüphesiz Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla yerel seçimlerin sonuçlarını tam manasıyla analiz edebilmiş değiliz. Seçmenler dolayısıyla hemşehriler de aynı şekilde Ağustos ayındaki seçimlere endekslenmiş durumdalar. Lâkin seçimlerin akabinde lokal yerleşim alanlarındaki gelişmeler  ve sözü verilmiş olan hizmetler yeniden gündemimize gelecektir.
Şu anda gündem dışı gibi görünse de yerel kalkınmanın 3 temel dinamiği olarak gördüğüm hususları sizlerle paylaşacağım:

Yerel Kalkınma İçin Nasıl bir Belediye Başkanı?..
Herşeyden evvel belediye başkanları atanmış değil seçilmiş kamu görevlileridir. Seçim kampanyası döneminde vermiş olduğu sözleri tutabilme kabiliyeti aynı zamanda bir sonraki seçim için şahsının değil partisinin başarı kıstaslarından biri olarak görülecektir. Bu minvalde belediye başkanının ne şartta olursa olsun 5 yıllık görev döneminde asgarî olarak seçim öncesi açıkladığı projelerini gerçekleştirmesi gerekir.
Belediye başkanının kent hususunda aidiyet problemi yaşamaması da gerekir. Seçim bölgesini sahiplenme deki başarı belediye hizmetlerindeki başarının da kilit noktalarındandır.
İsteksizce,-birileri tarafından göreve atanmış!- kişiler her ne kadar yetkili konumda olsalar da muktedir olamazlar.Bu sebepten görev süresince faydalı olamayan başkanlar ordusu türemiş ve yıllarca yerel kalkınmaya engel teşkil etmişlerdir.
Özetle, yerel kalkınma vizyonunda esas faktörlerden biri olan belediye başkanı; yerel sorunları kendisine dert edinmiş, kente aidiyet hissi besleyen,istekli, çalışkan ve sürükleyici kişilerden seçilmelidir.

YEREL KALKINMA İÇİN NASIL BİR BELEDİYE MECLİSİ?..

Çıkarılan yerel yönetimler ve büyükşehir kanunu ile birlikte belediye meclislerinin önemi daha da artmıştır. Uygulanacak olan projeler ve kente dair konacak yeni hedeflerin ana unsurlarından birisidir belediye meclisleri.
Kentin geleceğinde imzası bulunacak olan bu meclis oluşturulurken bütün siyasî partilere düşen esasen her kesimden alanında yetkin isimleri göz önünde bulundurmaktır. Aksi bir durum -ki küçük yerleşim birimlerinde daha fazla- şahısların kentin geleceğinin üzerinde tutulmasını beraberinde getirecektir. Kente sağlayacağı en ufak bir fayda olmayanlar -eş,dost,akraba kontenjanı!- denilen yoldan görev alırsa kalkınmayı bırakın bir kenara, kent 21. Yy. rekabetinde çok daha geriye düşmekten kurtulamaz.
Tekraren ifade ediyorum:  Belediye meclisleri oluşturulurken kentin geleceği şahısların geleceğine kurban edilirse o yerleşim merkezinde yaşayan hemşehrilerle birlikte kent de ilerleyemez. Bilakis eski konumu bile mumla aranır hale düşer.

YEREL KALKINMA İÇİN BELEDİYE-HEMŞEHRİ İŞBİRLİĞİ...

Kentlerin geleceğinde esas söz sahibi olması gereken hemşehriler yönetimin her aşamasına aktif olarak katılabilmeli,görüş ve istekleri ciddi bir şekilde değerlendirilmelidir.
Hemşehrileri 5 yılda bir sandığa giden robotlar olarak görenlerse her dönem kaybetmişlerdir.
Unutulmamalıdır ki; yöneten kişiler dönem dönem değişse de hemşehriler kentin aslî unsuru ve esas sahipleridir...